Zapowiedzi wydarzeń. W tej zakładce informujemy o akcjach protestacyjnych lub edukacyjnych związanych z przede wszystkim z prawami obywatelskimi kobiet. Nie będziemy podawać wiadomości o wszystkich wydarzeniach, choćby z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie zebrać zapowiedzi z całej Polski (zachęcamy do przysyłania). Nie chcemy też, żeby to miejsce stało się forum reklamowym dla różnorakich akcji, które uznały, że temat wolności konstytucyjnej kobiet jest dobry dla promocji własnej marki. Rezerwujemy sobie zatem prawo do decyzji. Bo wolność wiąże się z tym, że każdy ma prawo do decyzji.
Protest kobiet nie odpowiada za treść opisów wydarzeń, a jedynie dokumentuje je w oryginalnej formie.

Dokumentacja wydarzeń: http://www.protestkobiet.pl/dokumentacja/protesty