Protest kobiet udostępnia swoje ulotki w wersji przygotowanej do dystrybucji cyfrowej i druku na własny koszt. Nie wolno modyfikować w żaden sposób naszych ulotek.

Zasady korzystania z ulotek Protestu kobiet

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1. Protest kobiet udostępnia swoje ulotki do samodzielnego druku lub publikacji cyfrowych.
2. Ulotek nie wolno modyfikować - nie wolno rozdzielać stron ulotek (stanowią one integralną całość), usuwać lub dopisywać tekstu, dodawać jakichkolwiek znaków graficznych, naklejać lub w inny sposób zasłaniać treść lub grafiki ulotek po ich wydrukowaniu.
3. Protest kobiet zezwala na samodzielną dystrybucję ulotek, jednak osoby je rozdające mają obowiązek zadbać o to, by nie zaśmiecać nimi przestrzeni publicznej, a w przypadku ich rozkładania każdorazowo muszą uzyskać zgodę właściciela lokalu lub terenu.

Czytaj więcej